"MÜŞTERİLERİNİ, MÜŞTERİLERİ İÇİN KAÇINILMAZ KILAR."
ÜRÜNLER
Personel Ücretleri

 

Personel ücret, kazanç ve kesinti listeleri, vergi statüleri, pratik puantaj ve tahakkuk işlemleriyle mevzuatı uygulayabilme 

Personel sicil ve özlük bilgileri detaylı bir şekilde oluşturularak takip edilebilir. Personelin aynı zamanda müşteri olarak da değerlendirildiği bütünleşik bu yapıyla tüm ücret ve ek kazanç ve kesintiler pratik bir şekilde bordroya yansıtılarak muhasebeleştirilebilir.

İş yeri ve departman tanımlamaları
 • Firmaya bağlı her bir farklı adres için iş yeri tanımlamaları yapılabilir. Şube, imalat yeri, satış yeri gibi iş yeri tipleri tanımlanarak gruplandırılabilir.
 • Firmanın, muhasebe, pazarlama, depo, Ar-Ge gibi bölümleri departman olarak tanımlanabilir.
 • Personel kazanç ve kesinti tanımlamaları firmaya ihtiyacına göre çoğaltılabilir.
 • Ücret bordrosu parametreleri, SGK oranları, gelir vergisi matrah    ve oranları, AGİ ücret ve oranları ve aylık kazanç muafiyet bilgileri girilebilir.
Ücret ve çalışma bilgileri
 • Personel aylık kazanç ve kesinti bilgileri tanımlamaları yapılabilir.
 • SGK statüleri belirlenebilir, kullanıcı tarafından SGK statüsü eklenebilir.
 • Personel ücret bilgisi net veya brüt olarak tarih bazında izlenebilir.
 • Puantaj ve Tahakkuk işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilerek muhasebeleştirilebilir. 
SGK işlemleri
 • Sihirbaz yardımıyla istenen filtrelerde eksik gün ve nedenleri girilebilir. Eksik Gün Bildirim formuyla bildirilebilir.
 • İşçi ve İşveren Primleri listeleri alınabilir.
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri hazırlanabilir.