"MÜŞTERİLERİNİ, MÜŞTERİLERİ İÇİN KAÇINILMAZ KILAR."
ÜRÜNLER
İnsan Kaynakları

 

İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile firma süreçlerinin verimliliğini artırabilme

Firmaların tüm departmanları için gerekli olan personel kaynak ihtiyaç niteliklerinin saptanması ve niteliklere uygun personellerin iş alımlarının gerçekleştirilmesi etkin bir insan kaynağı yönetimiyle sağlanabilir.

İş başvuruları ve iş görüşmeleri
 • İş başvuru bilgileri istenen detayda takip edilebilir. Başvuru sahibine ait fotoğraf, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok bilgi aynı ortamda izlenebilir.
 • Açık iş pozisyonları belirlenebilir. İş görüşmeleri bu başvurular ile eşleştirilerek tekrar görüşülecek, olumlu, olumsuz gibi durum bildirimleri yapılabilir.
 • İş başvuruları arasından görüşme sonucu olumlu olanlar personel olarak atanabilir.
Çalışanlar (Personel)
 • Detaylı personel tanımlamaları ve personel özellikleri ile personeller istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.
 • Personel fotoğrafları, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok bilgi aynı ortamda izlenebilir.
 • Ücretli/ücretsiz personel yıllık izin planlamaları yapılarak personele bildirilebilir. Planlanan ve kullanılan izinler izlenebilir.
 • Personel iş eğitim bilgileri takip edilebilir.
 • Personel aynı zamanda firma için müşteridir. Bu sebeple personel müşteri kartıyla ilişkilendirilerek yaptığı alışverişlerden doğan borç takibi yapılabilir. Personel yıllık/aylık alışveriş limitleri belirlenebilir.
 • Personel organizasyon ve unvan organizasyon şemaları oluşturulabilir.
 • Personel teşvik primleri girilebilir, girilen bu teşvik primleri onaylandığında ücret bordrosuna işlenir.
Personel Ücretleri

Personel ücret, kazanç ve kesinti listeleri, vergi statüleri, pratik puantaj ve tahakkuk işlemleriyle mevzuatı uygulayabilme

Personel sicil ve özlük bilgileri detaylı bir şekilde oluşturularak takip edilebilir. Personelin aynı zamanda müşteri olarak da değerlendirildiği bütünleşik bu yapıyla tüm ücret ve ek kazanç ve kesintiler pratik bir şekilde bordroya yansıtılarak muhasebeleştirilebilir.  

İş yeri ve departman tanımlamaları

Firmaya bağlı her bir farklı adres için iş yeri tanımlamaları yapılabilir. Şube, imalat yeri, satış yeri gibi iş yeri tipleri tanımlanarak gruplandırılabilir.

Firmanın, muhasebe, pazarlama, depo, Ar-Ge gibi bölümleri departman olarak tanımlanabilir.

Personel kazanç ve kesinti tanımlamaları firmaya ihtiyacına göre çoğaltılabilir.

Ücret bordrosu parametreleri, SGK oranları, gelir vergisi matrah ve oranları, AGİ ücret ve oranları ve aylık kazanç muafiyet bilgileri girilebilir.

Ücret ve çalışma bilgileri
 • Personel aylık kazanç ve kesinti bilgileri tanımlamaları yapılabilir.
 • SGK statüleri belirlenebilir, kullanıcı tarafından SGK statüsü eklenebilir.
 • Personel ücret bilgisi net veya brüt olarak tarih bazında izlenebilir.
 • Puantaj ve Tahakkuk işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilerek muhasebeleştirilebilir. 
SGK işlemleri
 • Sihirbaz yardımıyla istenen filtrelerde eksik gün ve nedenleri girilebilir. Eksik Gün Bildirim formuyla bildirilebilir.
 • İşçi ve İşveren Primleri listeleri alınabilir.
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri hazırlanabilir.